Ustalenia podjęte na zebraniach wrześniowych

Główne ustalenia podjęte na wrześniowych zebraniach rodziców

Priorytety na rok szkolny 2019/20

PIORYTET I:

ZABAWA JAKO FORMA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W PRZEDSZKOLU W RAMACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ. WYKORZYSTANIE SZEROKO ROZUMIANEJ ZABAWY DO POBUDZENIA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECKA.

PIORYTET II:

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU W PRAKTYCE-EDUKACJA TWÓRCZA W PRZEDSZKOLU.

OPŁATY:

Opłaty za przedszkole –płatne z dołu najpóźniej do 10 każdego miesiąca na konto indywidualne wygenerowane przez system iprzedszkole dla każdego dziecka odrębne (ważne w przypadku rodzeństw)

Wnioski o zniżki należy składać do 20 września (druki u wychowawców grup ) – Uchwała Rady Miejskiej (wywieszona w gablocie).

Rada Rodziców- 35zł miesięcznie do 10 każdego miesiąca płatne z góry na konto Rady Rodziców  – 43 1090 2590 0000 0001 2198 2058  – można dokonać  wpłaty zbiorczej wielokrotność miesięcy x 35zł WRZESIEŃ WYJĄTKOWO DO 18.O9. PO ODBYTYCH ZEBRANIACH GRUPOWYCH

Zamieszkanie poza gminą Koszalin – oświadczenie (druki u wychowawcy grup)

Zamówienie na karty dodatkowe karty do czytnika należy zgłosić do 20 .09. za pomocą komunikatora w systemie