grupa I

Dni adaptacyjne
W ostatnich dniach sierpnia w grupie I odbyły się spotkania adaptacyjne. Celem tych spotkań było złagodzenie stresu adaptacyjnego u dzieci trzyletnich zaczynających edukację przedszkolną oraz ułatwienie im przystosowanie się do życia przedszkolnego. Podczas tych spotkań dzieci zapoznawały się z paniami, swoimi kolegami, zasadami panującymi w przedszkolu i wyposażeniem swojej sali. Dzieci miały możliwość zabawy z rodzicami i nowymi wychowawczyniami. Były tańce i wspólne śpiewanie piosenek , zabawy ruchowe i rytmiczne. A wszystko to przebiegało w radosnej atmosferze opartej na poczuciu bezpieczeństwa, bo przecież obok była mama i tata. Zabawy adaptacyjne pozwoliły na zmniejszenie lęku dzieci wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń.
Dzięki tym spotkaniom łatwiej było dzieciom znieść te pierwsze wrześniowe dni.

Zabawy na podwórku
Od września dzieci są już prawdziwymi przedszkolakami. Teraz już chętnie chodzą do przedszkola bo tu są nowe koleżanki i koledzy. W sali czekają na dzieci piękne zabawki, gry, samochody i klocki. Często rysują, ćwiczą ale najbardziej dzieci lubią uczyć się nowych piosenek, wierszyków i tańców. Dzieci poznały już teren, gdzie mogą pobawić się w piaskownicy, pobujać się na huśtawkach i wchodzić na drabinki.

Urodzinki w grupie
W grupie maluszków swoje trzecie urodziny obchodziła Lenka. Były to pierwsze urodziny zorganizowane w grupie trzylatków. Dzieci złożyły życzenia oraz zaśpiewały piosenkę urodzinową „ Sto lat”, która jeszcze bardziej zintegrowała grupę. Lenka przygotowała dzieciom słodki poczęstunek. Urodzinki przebiegały w radosnej atmosferze, wzmocniły więź między dziećmi oraz przynależność do grupy rówieśniczej

Witaminki w gr.I
Trzylatki gromadziły w kąciku przyrody owoce i warzywa. Rozpoznawały je, nazywały i określały kolor. W trakcie zabaw i degustacji owoców dzieci poznawały ich walory smakowe. Głównym celem tych działań było kształtowanie nawyków żywieniowych , rozumienie konieczności właściwego odżywiania się oraz zachęcenia naszych milusińskich do spożywania warzyw i owoców pod różnymi postaciami np. surówka, soki, itp.

Zabawy plastyczne
Na jednym z zajęć z plastyki dzieci wykonały pracę, której bohaterem była – marchewka. Była to pierwsza praca zbiorowa maluszków. Dzieci wyklejały szablon marchewki gotowymi pomarańczowymi paskami bibuły. Dzieci były bardzo skupione na pracy i starały się ją wykonać dokładnie i starannie. Taka wspólna i zbiorowa praca posiada wiele walorów wychowawczych, gdyż oprócz rozwijania u dzieci sprawności manualnych i zmysłu estetyki, to pomaga w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, współdziałania z dziećmi oraz uczy szacunku i życzliwości do innych.

Bezpieczeństwo w gr. I
W grupie I odbyły się zabawy z zakresu bezpieczeństwa dzieci. Treścią zajęć prowadzonych w formie praktycznych zabaw, było zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat ruchu drogowego i dbania o własne bezpieczeństwo w domu, przedszkolu oraz w miejscach publicznych. Maluszki zdobywały i utrwalały wiedzę dotyczącą oznakowania przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Dzieci zwłaszcza w wieku przedszkolnym nie zdają sobie sprawy z występujących zagrożeń: w domu, na drodze, na placu zabaw – bywają nieostrożne, nie skupiają uwagi, są mało spostrzegawcze.
Dlatego tak ważne jest wprowadzanie edukacji z bezpieczeństwa już w grupie dzieci najmłodszych.