Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/24

Szanowni rodzice ,

Poniżej (link) zamieszczona została „Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/24”. Kartę należy starannie wypełnić, wydrukować DWUSTRONNIE (JEDNA KARTKA), podpisać (OBOJE RODZICÓW) i dostarczyć do przedszkola w terminie od 1.03. do 22.03.2023 r. Złożenie Karty jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na rok przyszły . Kartę wypełniają tylko i wyłącznie Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola. Karty stanowią dokument , dlatego ich stan musi być nienaganny  (czyste, bez skreśleń i pognieceń). Kartę należy wrzucić do skrzynki umieszczonej w holu przedszkola  w godzinach przyprowadzania i odbioru dziecka. Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu w roku przyszłym , muszą mieć uregulowane płatności za przedszkole.

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023-2024 RODO (2)