PRZEDSZKOLE NR 22 W CZASIE PANDEMII COVID-19

Rok szkolny 2020/21 Informacje ogólne

PRZEDŁUŻENIE ZAMKNIĘCIA PRZEDSZKOLA DO 18.04.21

WNIOSEK O OPIEKĘ DLA DZIECKA W DNIACH 12-16.04.21R.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW od 12.04.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/0651

ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA W DNIACH 27.03.–9.04.21r

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia MENiS z dnia 26 marca 2021r. w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 561) i zawartymi w nim zmianami, zmianie ulega też wniosek o zapewnienie opieki dziecku w dniach 29.03.-9.04. rodzice .Wniosek można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW NOWE,

OŚWIADCZENIE RODZICÓW NOWE,

Drodzy rodzice, uprzejmie informuję, że na mocy decyzji rządu, Przedszkole nr 22 w Koszalinie zostaje zamknięte w terminie od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. Rodzice będą otrzymywali w tym okresie zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z wskazaniami rządu przedszkole zapewni opiekę wyłącznie dzieciom rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice wykonujący wyżej wymienione zawody proszeni są o złożenie oświadczenia, którego druk pobrać można jeszcze dziś w godzinach popołudniowych ze strony internetowej przedszkola Podpisany dokument należy złożyć w przedszkolu lub przesłać skan bądź fotografię na adres p22dyrektor@op.pl najpóźniej do 26 marca 2021 r. do godz.14:00. Krótki termin składania oświadczeń podyktowany jest koniecznością zaplanowania zakupu i przygotowania odpowiedniej ilości posiłków oraz zorganizowaniem opieki nad dziećmi.

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa?fbclid=IwAR1ev4KaYJpWhfirguvgTZYm9a4JyTB-ZNIJPfDzRuyGdmX2oiuIXPvg70Q

Procedura bezpieczeństwa
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE ..od 1.09.2020 (2)

Oświadczenie rodzica wrzesień

Aktualne wytyczne GIS

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja