Zarządzenie PM Koszalina w sprawie ustalenia przerw urlopowych przedszkoli w roku 2022