Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2023/24

przewodnicząca : Monika Mrozek- gr.IV

z-ca przewodniczącej : Justyna Pieńkowska  – gr.II

skarbnik : Magdalena Aleksion- -gr.IV

sekretarz :Agnieszka Borzenda – gr.V

członek; Monika Drojman- gr.III

członek -Paulina Rudnicka   -gr.I

członek- Adriana Hajdas -gr.I

 

Składka miesięczna na Radę Rodziców 45 zł -płatne z góry do 10 każdego miesiąca
 
Konto Rady Rodziców   43 1090 2590 0000 0001 2198 2058
 

Regulamin Rady Rodziców:

regulamin-rady-rodzicow