Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018
Agnieszka Walerjańczyk- Przewodniczącej
Maciejwska –z-ca Przewodniczacej
Marta Soroko- Skarbnik
Agnieszka Świętlicka- Sekretarz
Patrycja Jaworska -Członek
Trójki grupowe:
Grupa I
1.Monika Gucia
2.Kamila Maciejewska
3. Grzegorz Pankowski
Grupa II
1. Adriana Jachtoma-Zglińska
2. Karolina Konieczna
3.Agnieszka Świętlicka
Grupa III
1. Ewa Zawierowska
2.Agnieszka Walerjańczyk
3.Katarzyna Żyła
Grupa IV
1..Andrzej Drygała
2.Maja Skowyrska-Sobieraj
3.Marta Soroko
Grupa V
1. Katarzyna Czajkowska
2. Małgorzata Cichocka
3. Patrycja Jaworska

Regulamin Rady Rodziców:

regulamin-rady-rodzicow