Rekrutacja 2022/23

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23- informacje bieżące

WYNIKI REKRUTACJI 2022-23

Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola będzie dostępna 20 maja 2022 r. od godz. 15.00 w systemie naborowym, jak również w przedszkolu wskazanym jako placówka pierwszego wyboru. 

Rodzice dokonują potwierdzenia do 25 maja br. do godziny 15.00 w systemie naborowym za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej albo składają osobiście oświadczenie w przedszkolu.

KARTA OŚWIADCZENIA WOLI dla dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola nr 22 na rok szkolny 2022/23- do pobrania link poniżej

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022-2023

 
 


REKRUTACJA I ETAP- ZAKOŃCZONY

SZANOWNI RODZICE!

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2022 roku o godzinie 15:00. Wówczas też zostanie włączona możliwość rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie naboru. Odbywać się to będzie poprzez stronę internetową pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/  aplikacja Nabór dla Przedszkoli . 

Sposób składania  wniosków do naboru  dzieci na rok szkolny 2022/2023 został opisany na stronie https://p22.eduportal.koszalin.pl/pl w zakładce Rekrutacja : Podręcznik dla kandydata.  Zachęcamy również do przeczytania INSTRUKCJI REKRUTACYJNEJ.

Przedszkole preferuje składanie wniosków drogą papierową w zaklejonej kopercie A4  do skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola, którą udostępni pracownik (należy skorzystać z dzwonka).

Dokumenty przed zatwierdzeniem będą weryfikowane ,  w przypadku zauważonych nieprawidłowości lub braków formalnych zostaniecie Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

WAŻNE – w składanym wniosku należy podać dane do kontaktu (E-mail,telefon)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność i prawidłowość wypełnienia składanych dokumentów , tylko takie mogą być zatwierdzone. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium znajdziecie Państwo w zakładce Kryteria naboru. Czas na złożenie dokumentów jest  do 22 kwietnia do godz.15.00.Kolejność składania wniosków nie ma jakiegokolwiek znaczenia. O przydziale przedszkola decydować będzie jedynie liczba punktów za spełnione kryteria. Kontakt  w sprawie rekrutacji  codziennie w godzinach 11.00-13.00.

 

 


Potwierdzanie woli – dotyczy dzieci uczęszczających  do Przedszkola w roku szkolnym 2021/22-etap zakończony

Szanowni rodzice , poniżej zamieszczona została Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/23. Kartę należy starannie wypełnić, wydrukować DWUSTRONNIE (JEDNA KARTKA), podpisać (OBOJE RODZICÓW) i dostarczyć do przedszkola w terminie od 1.03.2022 do 18.03.2022 r. Złożenie Karty jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na rok przyszły . Kartę wypełniają tylko i wyłącznie Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola, które nie kończą jeszcze edukacji przedszkolnej czyli grupy I,II,III. Karty stanowią dokument , dlatego ich stan musi być nienaganny ( czyste, bez skreśleń i pognieceń). Kartę należy wrzucić do skrzynki , którą udostępnia pracownik przedszkola w przy wejściu głównym w godzinach przyprowadzania i odbioru dzieci.

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022-2023 RODO (2)

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022-2023 RODO (2)

Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji 2022