Rekrutacja uzupełniająca

UWAGA!
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 27 czerwca 2022 r. godz. 10:00 w poszczególnych przedszkolach oraz będą dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru.
Do 29 czerwca br. do godziny 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w przedszkolu, do którego zakwalifikował się kandydat, bądź elektronicznie przez ePUAP.

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022-2023 uzup

Lista kandydatów przyjętych do przedszkoli zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli rozpocznie się w dniu 10 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00. Wówczas też zostanie włączona możliwość rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie naboru. Z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami naborowymi możecie Państwo się zapoznać na stronie platformy edukacyjnej Koszalina pod adresem https://www.eduportal.koszalin.pl/pl w zakładce „Rekrutacja 2022”.