ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie dziecka NNW w Przedszkolu nr 22- wybór Rady Rodziców

Hestia -kwota ubezpieczenia – 17000,00 składka roczna 32 zł (wpłata na konto Rady Rodziców do 30 .09.2018r.)

zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki na terenie placówki i poza nią w okresie od 1.09.2018 do 31.08.2019

Przedszkole nr 22 – Koszalin-Hestia

Załączniki do ofert szkolnej