Strona domowa

STRAJK PRACOWNIKÓW

SZANOWNI RODZICE! Informuję, że od 08.04.2019 r.   w Przedszkolu  trwa strajk pracowników.  Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapewnienie w dniu 15 kwietnia 2019r  opieki nad swoimi dziećmi i nieprzysyłanie ich do przedszkola ( zawieszenie zajęć na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach  i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r.  (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm).  Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 w zw. z §4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz. U z 2017 r., poz. 1575) w zw. z §5 i 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691) oraz na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69). Z uwagi na to, że strajkują osoby, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą wyłącznie sprawować opiekę nad dziećmi przedszkolnymi nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego, które zgodnie z przepisami może gwarantować jedynie nauczyciel z uprawnieniami wynikającymi z ww. Rozporządzenia. W związku z dynamicznym rozwojem zdarzeń proszę o śledzenie informacji przekazywanych w mediach oraz na iPrzedszkolu . O wszelkich zmianach sytuacji będziecie Państwo natychmiast informowani za pomocą iPrzedszkole.Serdecznie proszę o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.  Z poważaniem  Dyrektor Przedszkola  Hanna Thomas  tel. kontaktowy  : 943454702


 

zdjecia z aparatu 004

Schowek
 
 
ul. Chałubińskiego 6
75 – 581 Koszalin
tel.: +48 94-3454-702
e-mail: info@przedszkole22.eu

 
 

„Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy”

S. Szuman


Wizja naszego przedszkola, jaką staramy się realizować, to:

  • dbałość o wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dziecka;
  • wyrównywanie szans oraz traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo;
  • pobudzanie aktywności twórczej dzieci;
  • kultywowanie tradycji regionalnych i obrzędów ludowych pogłębiających uczucia szacunku, miłości i wdzięczności wobec bliskich;
  • zapewnianie ciekawego programu wychowawczo-edukacyjnego (koncerty, imprezy muzyczne, teatrzyki, wycieczki);
  • przygotowanie dzieci do dalszej nauki w szkole, do przeżywania sukcesu oraz radzenia sobie z porażkami;
  • wspieranie działań edukacyjnych i wychowawczych rodziców oraz wspólne z rodzicami organizowanie życia przedszkola;
  • propagowanie zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętych norm społecznych i moralnych;
  • stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej;
  • sprawne organizowanie i zarządzanie przedszkolem;

Pierwsze przedszkolaki zawitały do nas w 1978 r. Mamy już pewną tradycję i liczną rzeszę absolwentów. Cały czas staramy się, aby nasza placówka nadążała za „duchem czasów”, dbamy o wygodę i estetykę pomieszczeń oraz nowoczesne wyposażenie.
Dyrektorem przedszkola jest mgr Hanna Thomas. Przedszkole składa się z pięciu oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda z grup dziecięcych ma do dyspozycji przestronną i odpowiednio do wieku wyposażoną salę zabaw i zajęć.


http://www.przedszkole-korczaka.net/images/grupa2/bezpieczneprzedszkole.jpg             scenariusz-page-001_cr           

     kubusowi                      dzieci_05_b0275e25-8258-4d28-ae47-dcb87ca1e688logo-edglob


Przedszkole Nr 22 w Koszalinie © 2006-2017