Strona domowa

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ Przedszkola Nr 22

http://p22.eduportal.koszalin.pl/pl

 


zdjecia z aparatu 004

Schowek
 
 
ul. Chałubińskiego 6
75 – 581 Koszalin
tel.: +48 94-3454-702
e-mail: info@przedszkole22.eu

 
 

„Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy”

S. Szuman


Wizja naszego przedszkola, jaką staramy się realizować, to:

  • dbałość o wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dziecka;
  • wyrównywanie szans oraz traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo;
  • pobudzanie aktywności twórczej dzieci;
  • kultywowanie tradycji regionalnych i obrzędów ludowych pogłębiających uczucia szacunku, miłości i wdzięczności wobec bliskich;
  • zapewnianie ciekawego programu wychowawczo-edukacyjnego (koncerty, imprezy muzyczne, teatrzyki, wycieczki);
  • przygotowanie dzieci do dalszej nauki w szkole, do przeżywania sukcesu oraz radzenia sobie z porażkami;
  • wspieranie działań edukacyjnych i wychowawczych rodziców oraz wspólne z rodzicami organizowanie życia przedszkola;
  • propagowanie zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętych norm społecznych i moralnych;
  • stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej;
  • sprawne organizowanie i zarządzanie przedszkolem;

Pierwsze przedszkolaki zawitały do nas w 1978 r. Mamy już pewną tradycję i liczną rzeszę absolwentów. Cały czas staramy się, aby nasza placówka nadążała za „duchem czasów”, dbamy o wygodę i estetykę pomieszczeń oraz nowoczesne wyposażenie.
Dyrektorem przedszkola jest mgr Hanna Thomas. Przedszkole składa się z pięciu oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda z grup dziecięcych ma do dyspozycji przestronną i odpowiednio do wieku wyposażoną salę zabaw i zajęć.


http://www.przedszkole-korczaka.net/images/grupa2/bezpieczneprzedszkole.jpg             scenariusz-page-001_cr           

     kubusowi                      dzieci_05_b0275e25-8258-4d28-ae47-dcb87ca1e688logo-edglob


Przedszkole Nr 22 w Koszalinie © 2006-2021