Strona domowa


zdjecia z aparatu 004

ul. Chałubińskiego 6
75 – 581 Koszalin
tel.: +48 94-3454-702
e-mail: info@przedszkole22.eu


„Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy”

S. Szuman

Wizja naszego przedszkola, jaką staramy się realizować, to:

  • dbałość o wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dziecka;
  • wyrównywanie szans oraz traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo;
  • pobudzanie aktywności twórczej dzieci;
  • kultywowanie tradycji regionalnych i obrzędów ludowych pogłębiających uczucia szacunku, miłości i wdzięczności wobec bliskich;
  • zapewnianie ciekawego programu wychowawczo-edukacyjnego (koncerty, imprezy muzyczne, teatrzyki, wycieczki);
  • przygotowanie dzieci do dalszej nauki w szkole, do przeżywania sukcesu oraz radzenia sobie z porażkami;
  • wspieranie działań edukacyjnych i wychowawczych rodziców oraz wspólne z rodzicami organizowanie życia przedszkola;
  • propagowanie zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętych norm społecznych i moralnych;
  • stałe podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej;
  • sprawne organizowanie i zarządzanie przedszkolem;

Pierwsze przedszkolaki zawitały do nas w 1978 r. Mamy już pewną tradycję i liczną rzeszę absolwentów. Cały czas staramy się, aby nasza placówka nadążała za „duchem czasów”, dbamy o wygodę i estetykę pomieszczeń oraz nowoczesne wyposażenie.
Dyrektorem przedszkola jest mgr Hanna Thomas. Przedszkole składa się z pięciu oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda z grup dziecięcych ma do dyspozycji przestronną i odpowiednio do wieku wyposażoną salę zabaw i zajęć.Optymistyczne Przedszkole
Nasze przedszkole wzięło udział w projekcie „Optymistyczna Sfera Oświatowa”, któremu patronowała Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall. Projekt jest od października 2008 roku realizowany w Koszalinie. „Optymistyczna Strefa Oświatowa” jest autorskim programem Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot, jego celem jest zmiana sposobu kształcenia i wychowania w przedszkolach i szkołach.© 2006-2014 Przedszkole Nr 22 w Koszalinie
http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/images/25_przedszkole.png
 

 

 

 

http://www.przedszkole-korczaka.net/images/grupa2/bezpieczneprzedszkole.jpg             scenariusz-page-001_cr