Grupy przedszkolne

ROK SZKOLNY 2023/2024

Grupa I (trzylatki)

mgr Sylwia  Świderska – I wychowawca

mgr Jolanta Januszek – II wychowawca

mgr Ewa Kogut-Polny-nauczyciel

mgr Magdalena Gozdan – język angielski 

Agata Brzoskowska – pomoc nauczyciela

Grupa II (czterolatki) 

mgr Magdalena Gozdan – I wychowawca, język angielski 

mgr Jolanta Januszek – II wychowawca

Grażyna Sułyk – pomoc nauczyciela

Grupa III (czterolatki) 

mgr Katarzyna Kotlarek – I wychowawca

mgr Anetta Ślusarz-  nauczyciel, wicedyrektor

mgr Ewa Kogut-Polny-nauczyciel

mgr Magdalena Gozdan – język angielski 

Agnieszka Pałasz – pomoc nauczyciela

Grupa IV (pięciolatki)

mgr Karolina Krupa-Nowak– II wychowawca,

mgr Ewa Kogut-Polny- wychowawca

mgr Anetta Ślusarz- wychowawca/wicedyrektor

mgr Magdalena Gozdan – język angielski 

Edyta Lewonowska -pomoc nauczyciela

Grupa V (sześciolatki)

mgr  Barbara Rakowska – I wychowawca

mgr Anna Krawiec-Róż  II wychowawca,

mgr Magdalena Gozdan – język angielski 

Renata Widak- pomoc nauczyciela  

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Grupa I (trzylatki) 

mgr Magdalena Gozdan – I wychowawca, język angielski 

mgr Jolanta Januszek – II wychowawca

Grażyna Sułyk – pomoc nauczyciela

Grupa II (trzylatki) 

mgr Katarzyna Kotlarek – I wychowawca

mgr Anetta Ślusarz-  nauczyciel, wicedyrektor

mgr Jolanta Januszek – nauczyciel

mgr Magdalena Gozdan – język angielski 

Agnieszka Pałasz – pomoc nauczyciela

Grupa III (czterolatki) 

mgr Anna Jańczak – I wychowawca

mgr Agnieszka Zachciał– II wychowawca, język angielski

Edyta Lewonowska -pomoc nauczyciela

Grupa IV (sześciolatki)

mgr Sylwia  Świderska – I wychowawca

mgr Anetta Ślusarz – nauczyciel

mgr Agnieszka Zachciał – język angielski

Agata Brzoskowska – pomoc nauczyciela

Grupa V (sześciolatki)

mgr  Barbara Rakowska – I wychowawca

mgr Agnieszka Zachciał- II wychowawca, język angielski

mgr Anetta Ślusarz – nauczyciel, wicedyrektor

Renata Widak- pomoc nauczyciela   

Grupa VI (sześciolatki) 

mgr Anna Krawiec-Róż – I wychowawca

mgr Magdalena Gozdan – n-el  j. angielskiego

Sylwia Matysiak – pomoc nauczyciela

ROK SZKOLNY 2021/2022

Grupa I (trzylatki)

mgr Anna Jańczak – I wychowawca

mgr Agnieszka Zachciał– II wychowawca , język angielski

Katarzyna Piec -pomoc nauczyciela

Grupa II (pięciolatki)

mgr Sylwia  Świderska – I wychowawca

mgr Agnieszka Zachciał– II wychowawca , język angielski

Agata Brzoskowska -pomoc nauczyciela

Grupa III (pięciolatki)

mgr  Barbara Rakowska – I wychowawca

mgr Agnieszka Zachciał- II wychowawca, język angielski

mgr Anetta Ślusarz – nauczyciel, wicedyrektor

Renata Widak- pomoc nauczyciela   

Grupa  IV (sześciolatki)

mgr Karolina Krupa-Nowak– I wychowawca

mgr Magdalenia Gozdan -II wychowawca, język angielski

grupa  VI (sześciolatki) – grupa 5-godzinna

mgr  Jolanta Januszek –  I wychowawca

mgr Magdalena Gozdan n-el  j. angielskiego

Sylwia Matysiak – pomoc nauczyciela

ROK SZKOLNY 2020/2021

Grupa II (czterolatki)

mgr Sylwia  Świderska – I wychowawca

mgr Anna Jańczak – II wychowawca ,

mgr Magdalena Gozdan n-el  j. angielskiego

Magdalena  Marut -pomoc nauczyciela

Grupa III (czterolatki)

mgr  Barbara Rakowska – I wychowawca

mgr Agnieszka Zachciał- II wychowawca,

mgr Magdalena Gozdan n-el  j. angielskiego

Renata Widak- pomoc nauczyciela   

Grupa  IV  (sześciolatki)

mgr Karolina Krupa-Nowak –  I wychowawca

mgr Magdalenia Gozdan- II wychowawca, n-el  j. angielskiego

Grażyna Sułyk – pomoc nauczyciela

Grupa V (sześciolatki)

mgr Katarzyna Widyńska –  I wychowawca

mgr Anna Krawiec-Róż -II wychowawca

mgr Magdalenia Gozdan- II  n-el  j. angielskiego

Ewa Obecna – pomoc nauczyciela

Grupa VI (sześciolatki)

– mgr Anetta Ślusarz-  I wychowawca

mgr  Anna Krawiec –Róż – II wychowawca

mgr Magdalena Gozdan n-el  j. angielskiego

Katarzyna Piec – pomoc nauczyciela

Grupa  VI (sześciolatki) – grupa 5-godzinna

mgr  Jolanta Januszek –  I wychowawca

mgr Magdalena Gozdan n-el  j. angielskiego

Agata Brzoskowska  – pomoc nauczyciela

ROK SZKOLNY 2019/20

Grupa I 3-latki            

mgr Sylwia Świderska – wychowawca
mgr Barbara Rakowska- nauczyciel
Czesława Wijatkowska- pomoc nauczyciela                                                                                              

Grupa II 3-latki

mgr Katarzyna Kotlarek – wychowawca
mgr Barbara Rakowska- nauczyciel                                                                                                 
mgr Aleksandra Wolska-Chechłacz- nauczyciel
Renata Widak- pomoc nauczyciela   

Grupa III 4-latki

mgr Karolina Krupa-Nowak – wychowawca
mgr Jolanta Januszek – nauczyciel
Danuta Weynerowska – pomoc nauczyciela

Grupa IV 4-latki
mgr Katarzyna Widyńska -wychowawca
mgr Aleksandra Domżał- nauczyciel
mgr Anna Krawiec-Róż -nauczyciel
Ewa Obecna – pomoc nauczyciela

Grupa V 5-latki

mgr Anetta Ślusarz – wychowawca
mgr Anna Krawiec-Róż -nauczyciel
Katarzyna Piec – pomoc nauczyciela

Grupa VI 6-latki (5-godzinne)

mgr Mariola Zdanowicz- wychowawca
mgr Aleksandra Wolska-Chechłacz-nauczyciel  
 Magda Marut -pomoc nauczyciela


ROK SZKOLNY 2018/19

Grupa I 3-latki

mgr Karolina Krupa-Nowak – wychowawca
mgr Jolanta Januszek – nauczyciel
Danuta Weynerowska – pomoc nauczyciela

Grupa II 3-latki
mgr Katarzyna Widyńska -wychowawca
mgr Aleksandra Domżał- nauczyciel
mgr Jolanta Januszek -nauczyciel
Ewa Obecna – pomoc nauczyciela

Grupa III 4-latki

mgr Anetta Ślusarz – wychowawca
Sylwia Świderska – nauczyciel
Katarzyna Piec – pomoc nauczyciela

Grupa IV 6-latki

mgr Katarzyna Kotlarek -wychowawca
mgr Ewelina Litwińska-nauczyciel
Renata Widak- pomoc nauczyciela

Grupa V 6-latki

mgr Anna Jańczak -wychowawca
mgr Barbara Rakowska- nauczyciel
mgr Monika Piesik -nauczyciel wspomagający
Czesława Wijatkowska- pomoc nauczyciela

Grupa VI 6-latki (5-godzinne)

mgr Mariola Zdanowicz- wychowawca
mgr Ewlina Litwińska -nauczyciel
Agnieszka Migdał -pomoc nauczyciela

ROK SZKOLNY 2017/18

Grupa I 3-latki

mgr Anetta Ślusarz – wychowawca
Sylwia Świderska – nauczyciel
Emilia Nowak – pomoc nauczyciela

Grupa II 5-latki

mgr Anna Jańczak -wychowawca
mgr Paulina Buła- nauczyciel
mgr Monika Jasińska -nauczyciel wspomagający
Czesława Wijatkowska- pomoc nauczyciela

Grupa III 5-latki

mgr Katarzyna Kotlarek -wychowawca
mgr Paulina Buła-nauczyciel
Renata Widak- pomoc nauczyciela

Grupa IV 6-latki

mgr Aleksandra Domżał – wychowawca
mgr Katarzyna Widyńska -nauczyciel
Danuta Weynerowska – pomoc nauczyciela

Grupa V 6-latki

mgr Jolanta Januszek- wychowawca
mgr Mariola Zdanowicz- nauczyciel
Ewa Obecna- pomoc nauczyciela


ROK SZKOLNY 2016/17

Grupa I 4-latki

mgr Anna Jańczak -wychowawca
mgr Katarzyna Kotlarek -nauczyciel
mgr Agnieszka Bieda-nauczyciel
Czesława Wijatkowska- pomoc nauczyciela

Grupa II 4-latki

mgr Dorota Perkowska -wychowawca
mgr Katarzyna Kotlarek -nauczyciel
mgr Mariola Zdanowicz- nauczyciel
Renata Widak- pomoc nauczyciela

Grupa III 5-latki

mgr Aleksandra Domżał – wychowawca
mgr Agnieszka Bieda-nauczyciel
Danuta Weynerowska – pomoc nauczyciela/ nieobecna
Agnieszka Tuszyńska -pomoc nauczyciela

Grupa IV 5-latki

mgr Jolanta Januszek- wychowawca
mgr Mariola Zdanowicz- nauczyciel
Ewa Obecna- pomoc nauczyciela

Grupa V 6-latki

mgr Anetta Ślusarz – wychowawca
mgr Barbara Rakowska – nauczyciel
Emilia Nowak – pomoc nauczyciela

mgr Karolina Krupa-nauczyciel/nieobecna
mgr Alicja Trybała – nauczyciel/nieobecna


ROK SZKOLNY 2015/16

Grupa I 3-latki

mgr Anna Jańczak -wychowawca
mgr Alicja Trybała – nauczyciel/nieobecna
Katarzyna Kotlarek -nauczyciel
Czesława Wijatkowska- pomoc nauczyciela

Grupa II 3-latki

mgr Dorota Perkowska -wychowawca
Katarzyna Kotlarek -nauczyciel
mgr Mariola Zdanowicz- nauczyciel
Renata Widak- pomoc nauczyciela

Grupa III 4-latki

mgr Aleksandra Domżał – wychowawca
mgr Alicja Trybała – nauczyciel/nieobecna
mgr Małgorzata Fornalczyk
Magdalena Marut – pomoc nauczyciela
Danuta Weynerowska – pomoc nauczyciela/ nieobecna

Grupa IV 4-latki

mgr Jolanta Januszek- wychowawca
mgr Mariola Zdanowicz- nauczyciel
Ewa Obecna- pomoc nauczyciela

Grupa V 5-latki

mgr Anetta Ślusarz – wychowawca
mgr Barbara Rakowska – nauczyciel
mgr Karolina Krupa-nauczyciel/nieobecna
Emilia Nowak – pomoc nauczyciela


ROK SZKOLNY 2014/15

Grupa I 3-latki

mgr Aleksandra Domżał – wychowawca
mgr Alicja Trybała – nauczyciel
Tatiana Arabasz – pomoc nauczyciela

Grupa II 3-latki

mgr Jolanta Januszek- wychowawca
mgr Edyta Frątczak- nauczyciel
Ewa Obecna- pomoc nauczyciela

Grupa III 4-latki

mgr Anetta Ślusarz – wychowawca
Agnieszka Bieda – nauczyciel
mgr Edyta Frątczak -nauczyciel
Emilia Nowak – pomoc nauczyciela

Grupa IV 5-latki

mgr Mariola Zdanowicz- wychowawca
Agnieszka Bieda- nauczyciel
Danuta Weynerowska- pomoc nauczyciela

Grupa V 6-latki

mgr Barbara Rakowska
mgr Karolina Krupa -nauczyciel
Czesława Wijatkowska- pomoc nauczyciela


Grupa III 4-latki

mgr Anetta Ślusarz – wychowawca
Agnieszka Bieda – nauczyciel
mgr Edyta Frątczak -nauczyciel
Emilia Nowak – pomoc nauczyciela

Grupa IV 5-latki

mgr Mariola Zdanowicz- wychowawca
Agnieszka Bieda- nauczyciel
Danuta Weynerowska- pomoc nauczyciela

Grupa V 6-latki

mgr Barbara Rakowska
mgr Karolina Krupa -nauczyciel
Czesława Wijatkowska- pomoc nauczyciela


ROK SZKOLNY 2013/14

Grupa I 3-latki

mgr Anetta Ślusarz – wychowawca
mgr Karolina Krupa – nauczyciel
mgr Edyta Frątczak -nauczyciel
Emilia Nowak – pomoc nauczyciela

Grupa II 4-latki

mgr Mariola Zdanowicz- wychowawca
Agnieszka Bieda- nauczyciel
Danuta Weynerowska- pomoc nauczyciela

Grupa III 5-latki

mgr Barbara Rakowska mgr Karolina Krupa -nauczyciel
Tatiana Arabasz- pomoc nauczyciela

Grupa IV 5-latki

mgr Anna Jańczak -wychowawca
mgr Alicja Trybała – nauczyciel
Czesława Wijatkowska- pomoc nauczyciela

Grupa V 6-latki

mgr Dorota Perkowska -wychowawca
Agnieszka Bieda – nauczyciel
mgr Edyta Frątczak -nauczyciel
Renata Matuszczak- pomoc nauczyciela


ROK SZKOLNY 2012/13

Grupa I 3-latki

mgr Mariola Zdanowicz- wychowawca
mgr Judyta Frąnkowska nauczyciel
mgr Karolina Krupa -nauczyciel
Danuta Weynerowska- pomoc nauczyciela

Grupa II 4-latki

mgr Barbara Rakowska -wychowawca
mgr Karolina Krupa -nauczyciel
mgr Alicja Trybała – nauczyciel
Tatiana Arabasz- pomoc nauczyciela

Grupa III 4-latki

mgr Anna Jańczak -wychowawca
mgr Alicja Trybała – nauczyciel
Czesława Wijatkowska- pomoc nauczyciela

Grupa IV 5-latki

mgr Dorota Perkowska -wychowawca
mgr Judyta Frąnkowska – nauczyciel
mgr Edyta Frątczak -nauczyciel
Renata Matuszczak- pomoc nauczyciela

Grupa V 6-latki

mgr Jolanta Januszek -wychowawca
mgr Edyta Frątczak -nauczyciel
Emilia Nowak – pomoc nauczyciela