Kadra

 


Realizację zadań przedszkola zapewniają wysokie kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie kadry pedagogicznej. Zatrudniamy nauczycielki edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji.

Kadra dydaktyczna naszego przedszkola to:

mgr Hanna Thomas – dyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anetta Ślusarz -wicedyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany)                                          
mgr Maria Bartniak (nauczyciel kontraktowy)-nieobecna                                                                        mgr Aleksandra Domżał (nauczyciel mianowany) – nieobecna                    
mgr Magdalena Gozdan (nauczyciel stażysta)
mgr Jolanta Januszek (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anna Jańczak (nauczyciel mianowany)
mgr Katarzyna Kotlarek(nauczyciel kontraktowy)-nieobecna                                                          
mgr Anna Krawiec -Róż (nauczyciel mianowany)
mgr Karolina Krupa-Nowak (nauczyciel kontraktowy
mgr Barbara Rakowska (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anetta Ślusarz (nauczyciel dyplomowany),
mgr Sylwia Świderska (nauczyciel kontraktowy)
mgr Katarzyna Widyńska (nauczyciel kontraktowy)
mgr Agnieszka Zachciał (nauczyciel stażysta).

Inni pracownicy:
Marta Furmańska – starszy referent
Marta Jagusz-Skóra -szef kuchni
Ewelina Fedorczak- pomoc kuchenna
Agnieszka Migdał -pomoc kuchenna                                                                                          
Patrycja Szulc- pomoc kuchenna         
Ewa Obecna -pomoc nauczyciela                                                                                                  
Magdalena Marut-Galery- pomoc nauczyciela
Katarzyna Piec-pomoc nauczyciela
Agata Brzoskowska -pomoc nauczyciela
Renata Widak -pomoc nauczyciela
Danuta Weynerowska -pomoc nauczyciela
Andrzej Drygała- woźny