Kadra

 


Realizację zadań przedszkola zapewniają wysokie kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie kadry pedagogicznej. Zatrudniamy nauczycielki edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji.

Kadra dydaktyczna naszego przedszkola to:

mgr Hanna Thomas – dyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anetta Ślusarz -wicedyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany)
mgr Aleksandra Domżał (nauczyciel mianowany) – nieobecna
mgr Magdalena Gozdan (nauczyciel kontraktowy)
mgr Jolanta Januszek (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anna Jańczak (nauczyciel mianowany)
mgr Katarzyna Kotlarek (nauczyciel kontraktowy)
mgr Anna Krawiec -Róż (nauczyciel mianowany)
mgr Karolina Krupa-Nowak (nauczyciel kontraktowy)
mgr Barbara Rakowska (nauczyciel dyplomowany),
mgr Sylwia Świderska (nauczyciel kontraktowy),

Inni pracownicy:
Katarzyna Piec – starszy referent
Marta Jagusz-Skóra -szef kuchni-nieobecna
Ewelina Fedorczak- pomoc kuchenna
Agnieszka Migdał -szef kuchni
Patrycja Szulc- pomoc kuchenna
Klaudia Buczak-pomoc kuchenna

Agata Brzoskowska -pomoc nauczyciela
Grażyna Sułyk-pomoc nauczyciela
Agnieszka Kapciak -pomoc nauczyciela
Edyta Lewonowska – pomoc nauczyciela
Renata Widak -pomoc nauczyciela
Andrzej Drygała- woźny