Kadra

 


Realizację zadań przedszkola zapewniają wysokie kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie kadry pedagogicznej. Zatrudniamy nauczycielki edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji.

Kadra dydaktyczna naszego przedszkola to:

mgr Hanna Thomas – dyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany),
mgr Paulina Buła – (nauczyciel stażysta)
mgr Aleksandra Domżał (nauczyciel mianowany),
mgr Jolanta Januszek (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anna Jańczak (nauczyciel kontraktowy)-
mgr Katarzyna Kotlarek(nauczyciel kontraktowy)
mgr Karolina Krupa-Nowak (nauczyciel kontraktowy)-nieobecna
mgr Paulina Jasińska -(nauczyciel stażysta)
mgr Barbara Rakowska (nauczyciel dyplomowany),nieobecna
mgr Anna Struzik-Cipora (nauczyciel kontraktowy)
mgr Anetta Ślusarz (nauczyciel dyplomowany),
Sylwia Świderska (nauczyciel stażysta)
mgr Alicja Trybała-Wawryków (nauczyciel kontraktowy)-nieobecna
mgr Katarzyna Widyńska (nauczyciel stażysta)
mgr Mariola Zdanowicz (nauczyciel dyplomowany).
mgr Marta Rutkowska -(nauczyciel stażysta)-katechetka
Inni pracownicy:
Marta Furmańska -referent ds.żywienia
Marta Jagusz-Skóra -szef kuchni
Wiesława Pohorska- pomoc kuchenna
Ewelina Fedorczak- pomoc kuchenna
Agnieszka Migdał -pomoc kuchenna
Emilia Nowak- pomoc nauczyciela
Ewa Obecna -pomoc nauczyciela
Katarzyna Piec-pomoc nauczyciela
Czesława Wijatkowska -pomoc nauczyciela
Renata Widak -pomoc nauczyciela
Danuta Weynerowska -pomoc nauczyciela
Andrzej Drygała- woźny