Kadra

 


Realizację zadań przedszkola zapewniają wysokie kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie kadry pedagogicznej. Zatrudniamy nauczycielki edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Dbamy o stałe podnoszenie kwalifikacji.

Kadra dydaktyczna naszego przedszkola to:

mgr Hanna Thomas – dyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany),
mgr Aleksandra Domżał -wiceyrektor przedszkola (nauczyciel mianowany)
mgr Jolanta Januszek (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anna Jańczak (nauczyciel mianowany)
mgr Katarzyna Kotlarek(nauczyciel kontraktowy)
mgr Karolina Krupa-Nowak (nauczyciel kontraktowy)
mgr Ewelina Litwiniuk (nauczyciel kontraktowy)
mgr Monika Piesik (nauczyciel kontraktowy)
mgr Barbara Rakowska (nauczyciel dyplomowany),
mgr Anetta Ślusarz (nauczyciel dyplomowany),
Sylwia Świderska (nauczyciel kontraktowy)
mgr Katarzyna Widyńska (nauczyciel kontraktowy)
mgr Mariola Zdanowicz (nauczyciel dyplomowany).
mgr Marta Rutkowska -(nauczyciel kontraktowy)-katechetka
mgr Wioleta Matysek – (nauczyciel stażysta)- logopeda

Inni pracownicy:
Marta Furmańska -referent ds.żywienia
Marta Jagusz-Skóra -szef kuchni
Wiesława Pohorska- pomoc kuchenna
Ewelina Fedorczak- pomoc kuchenna
Agnieszka Migdał -pomoc kuchenna/pomoc nauczyciela
Ewa Obecna -pomoc nauczyciela
Katarzyna Piec-pomoc nauczyciela
Czesława Wijatkowska -pomoc nauczyciela
Renata Widak -pomoc nauczyciela
Danuta Weynerowska -pomoc nauczyciela
Andrzej Drygała- woźny