Aktualności

Główne ustalenia podjęte na zebraniu ogólnym rodziców 07.09.2017r.

Priorytet na rok szkolny 2017/18
KSZTAŁTOWANIE POSTAWY SPOŁECZNO-MORALNEJ DZIECKA, TWORZENIE WARUNKÓW DO KREOWANIA JEGO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ,
POCZUCIA TOŻSAMOŚCI ORAZ ROZWOJU POZYTYWNEGO NASTAWIENIA DO OTACZAJĄCEGO ŚWIATA WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Opłaty różne:

Opłaty za przedszkole –płatne z dołu najpóźniej do 10 każdego miesiąca na konto indywidualne wygenerowane przez system przedszkole.
Wnioski o zniżki należy składać do 25 września
Uchwała Rady Miejskiej (wywieszona w gablocie)

Ubezpieczenie „Hestia „- 17.000- składka 32zł
(jednorazowo we wrześniu )-wpłata u wychowawców grup do 25 września.

Rada Rodziców – 35 zł miesięcznie do 10 każdego miesiąca płatne z góry na konto Rady Rodziców.
43 1090 2590 0000 0001 2198 2058

Inne informacje można uzyskać od wychowawców grup