O nas


Nasze przesłanie

„Artysta tkwi w każdym dziecku trzeba go tylko rozbudzić”

Płaszczyzna programowa

Pragniemy poprzez swoje działania wzbudzić w dzieciach potrzebę kontaktu ze sztuką;
Chcemy rozwijać zdolności dzieci i uwrażliwiać je na wartości estetyczne otaczającego świata.

Po co jesteśmy?

Nasze przedszkole istnieje po to, aby wykorzystywać swój potencjał własny na rzecz optymalnego rozwoju każdego dziecka;
Nasza oferta zapewnia wysoką jakość edukacyjną oraz równość szans wszystkich dzieci, indywidualność w traktowaniu każdego dziecka.

Dla kogo jesteśmy?

Chcemy poprzez organizację i uczestnictwo dzieci w różnego rodzaju zajęciach edukacyjno-artystycznych, ukształtować wychowanka wrażliwego, twórczego, otwartego na potrzeby innych i własne.

Co chcemy zrobić?

Wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci, oczekiwaniom rodziców oraz środowiska lokalnego, wspomagając ich działania mające na celu wychowanie, opiekę i nauczanie dziecka;
Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i stwarzamy warunki do zaspokajania potrzeb.

Co chcemy zaoferować?

Nasze atuty to:

Fachowa kadra pedagogiczna, miła i odpowiedzialna obsługa;
Przyjazna i życzliwa atmosfera placówki;
Jasne, ciepłe i dobrze wyposażone sale zajęć,
Codzienne atrakcje i twórcze zajęcia rozwijające dzieci;
Występy, przedstawienia w wykonaniu dzieci;
Mini przedstawienia teatralne w placówce oraz wyjścia do teatru;
Różnorodne i atrakcyjne  koła zainteresowań;
Udział w konkursach, wystawach, festiwalach o skali międzyprzedszkolnej, miejskiej
i ogólnopolskiej.