załączniki

Druki do pobrania:

Zniżki w opłatach:

Uchwała Rady Miejskiej

http://pm22.koszalin.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=276304

http://pm22.koszalin.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=308813

Wniosek o zniżki w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu

Wniosek o zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zamieszkanie poza gminą Koszalin

OswiadczenieZamieszkanie

 

załączniki do ogłoszenia z dnia 30.08.20r.

list do rodziców

PODSTAWOWE ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Wykaz rzeczy do przyniesienia

Zgody i upoważnienia:

Wszystkie grupy

Zgody Rodziców 2020-21 Wszystkie grupy

wypełniają tylko rodzice 6-latków

Tylko 6-latki badanie logopedyczne

wypełniają tylko rodzice nowych dzieci  i grupa VI

Tylko nowe dzieci biorące udział w rekrutacji 2020-21