odpłatność za przedszkole

Zmiany w wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu od 1.09.2023r.

Informujemy,że od dnia 1.09.2023 r. wrasta opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ze 1,14 na 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę na podstawie Uchwały NR LXII/899/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

UCHWAŁA NR LXII/899/2023 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 kwietnia 2023 r
 
 
 
Zmiany w opłacie za wyżywienie od 1.01.2023r.
Zarządzenia Nr 731/2406/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie
uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.
Od 1.01.2023 obowiązuje stawka za wyżywienie -12 zł
Informacja dla rodziców w sprawie zmiany wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:    
      
W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2022 r. opublikowana została Uchwałę Nr L/792/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.
Zgodnie z treścią uchwały, wchodzi ona w życie z dniem 1 listopada 2022 r. Oznacza to, że począwszy od 2 listopada 2022 r. opłata za każdą rozpoczętą godzinę w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego wychowania, kształcenia i opieki wzrośnie ze stawki 1 zł do stawki 1,14 zł.
 
link do uchwały poniżej:
 
 
 
Opłata za wyżywienie (12,50) i opłata za godziny pobytu dziecka w przedszkolu
ponad podstawę programową (8.00-13.00) ( 1,14 zł) naliczane są z dołu -termin płatności
do 10 każdego miesiąca- (np. w październiku za wrzesień), na konto indywidualne przypisane do każdego dziecka osobno (system iPrzedszkole)
 
Zniżki w opłatach za pobyt dziecka naliczane są na wniosek rodzica zgodnie z uchwałą
 
UCHWAŁĄ NR XLVI/674/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 
 
 
 
 
2. Składka miesięczna na Radę Rodziców 45 zł -płatne z góry do 10 każdego miesiąca
 
Konto Rady Rodziców   43 1090 2590 0000 0001 2198 2058