Odpłatność za przedszkole

  Szanowni rodzice! Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty Rada Miejska w Koszalinie w dniu 22 grudnia 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. Oznacza to,że od 1 stycznia 2017 r. dzieci 6-letnie,realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, będą zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu.Bez zmian zostają zasady przyznawania zniżek oraz opłaty z tyt. wyżywienia dzieci w przedszkolach (również dzieci 6-letnich). Wprowadzone zmiany nie zwalniają rodziców z obowiązku odbijania karty czytnikowej.
 
 
1. Opłata za wyżywienie (7,50) i opłata za godziny pobytu dziecka w przedszkolu
 
 
ponad podstawę programową (8.00-13.00) ( 1 zł) naliczane są z dołu -termin płatności
do 10 każdego miesiąca- (np. w październiku za wrzesień), na konto indywidualne przypisane do dziecka (system iPrzedszkole)
 
 
 
2. Składka miesięczna na Radę Rodziców 35 zł -płatne z góry do 10 każdego miesiąca
 
Konto Rady Rodziców   43 1090 2590 0000 0001 2198 2058
 
   

Uchwała Rady Miejskiej