Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/20

W bieżącym roku po raz kolejny prowadzimy elektroniczny nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

I etap rekrutacji 4-25 marca

Dotyczy wyłącznie dzieci obecnie uczęszczających do placówki, które dalej będą uczęszczały do przedszkola

Rodzice zainteresowani dalszym uczęszczaniem dziecka do przedszkola składają w grupie dziecka wypełnioną kartę potwierdzenia woli (link poniżej). Kartę należy wydrukować dwustronnie , wypełnić czytelnie bez skreśleń, zabrudzeń itp…

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019-2020

W przypadku braku możliwości samodzielnego dwustronnego wydruku , kartę można będzie pobrać w przedszkolu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia karty 25.03.2019 r. Brak złożonej karty jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

II etap rekrutacji (kwiecień) zgodnie z ustalonym harmonogramem (link poniżej)

Dotyczy nowych dzieci przyjmowanych na wolne miejsca po zakończonym I etapie

Adres internetowego serwisu naboru do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 oraz karty zgłoszeń do pobrania: http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ . (strona zostanie zaktualizowana w dniu rozpoczęcia naboru)

HARMONOGRAM NABORU 2019/20

Harmonogram-naboru

KRYTERIA REKRUTACJI

Uchwała-Nr-XXXVII-548-2017-w-spr-kryteriów-rekrutacji-do-przedszkoli-1