Rekrutacja /ZEBRANIA RODZICÓW

ZEBRANIA RODZICÓW

Zebranie rodziców 3-latków
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 3-letnich przyjętych do Przedszkola nr 22 na rok szkolny 2019/2020 na zebranie , które odbędzie się 26.06. (środa) o godz.15.30. Dzieci nie uczestniczą w zebraniu.

Zebranie rodziców 6-latków
Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 6-letnich przyjętych do Przedszkola nr 22 na rok szkolny 2019/2020 (5-godzinny oddział przedszkolny) na zebranie , które odbędzie się 17.06. (poniedziałek) o godz.15.15.Dzieci nie uczestniczą w zebraniu.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/20

WYNIKI REKRUTACJI

SZANOWNI RODZICE !

10 maja godz.15.00 ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Informację uzyskać można za pomocą systemu  https://naborp-kandydat.eduportal.koszalin.pl/koszalin  lub bezpośrednio w placówce.

WAŻNA INFORMACJA:Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki do 15.05. „W SYSTEMIE NABORU ”  ewentualnie w przedszkolu  w godz. 7.30- 15.30. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w jednostce.

Uwaga!

W czerwcu odbędzie się zebranie rodziców nowych dzieci przyjętych do placówki na rok szkolny 2019/2020. Informacja o terminie podana zostanie na stronie internetowej  www.przedszkole22.eu  oraz stronie facebook.com w terminie późniejszym.

Szanowni rodzice!

W bieżącym roku po raz kolejny prowadzimy elektroniczny nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
od 1 kwietnia rozpoczynamy II etap rekrutacji dotyczący nowych dzieci.
W bieżącym roku nabór do naszej placówki dotyczyć będzie:
1. dzieci z rocznika 2016 (trzylatki) – grupa całodzienna
2. dzieci z rocznika 2013 (sześciolatki) – grupa 5-godzinna
link do strony naboru https://naborp-kandydat.eduportal.koszalin.pl/koszalin
II etap rekrutacji (1 -15 kwiecień) zgodnie z ustalonym harmonogramem (link poniżej)

Dotyczy nowych dzieci przyjmowanych na wolne miejsca po zakończonym I etapie

Adres internetowego serwisu naboru do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 oraz karty zgłoszeń do pobrania: http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ .

 HARMONOGRAM NABORU 2019/20

Harmonogram-naboru

KRYTERIA REKRUTACJI

Uchwała-Nr-XXXVII-548-2017-w-spr-kryteriów-rekrutacji-do-przedszkoli-1

I etap rekrutacji 4-25 marca

Dotyczy wyłącznie dzieci obecnie uczęszczających do placówki, które dalej będą uczęszczały do przedszkola

Rodzice zainteresowani dalszym uczęszczaniem dziecka do przedszkola składają w grupie dziecka wypełnioną kartę potwierdzenia woli (link poniżej). Kartę należy wydrukować dwustronnie , wypełnić czytelnie bez skreśleń, zabrudzeń itp…

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019-2020

W przypadku braku możliwości samodzielnego dwustronnego wydruku , kartę można będzie pobrać w przedszkolu.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia karty 25.03.2019 r. Brak złożonej karty jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu