REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2018/19

UWAGA RODZICE !

ROZPOCZYNAMY I ETAP REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/19
tj.składanie potwierdzeń woli dalszego korzystania z usług przedszkola
(dotyczy tylko dzieci już uczęszczających do przedszkola)

Kartę potwierdzenia woli (link poniżej) należy wydrukować i starannie wypełnioną (najlepiej komputerowo) zwrócić do przedszkola
w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2018r.

Brak złożonej karty jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Karta stanowić będzie dokument przedszkola dlatego dlatego musi być czysta ,bez zagnieceń itp…

Karta-potwierdzenia-woli-uczęszczania-dziecka-do-przedszkola-w-roku-szkolnym-2018_19


Poniżej w linku informacje dla rodziców dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola.Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rekrutacji już niedługo.

http://bip.koszalin.pl/?c=3039