REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2018/19

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA!
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych, zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola
do16 maja 2018 do godziny 15.00.
Potwierdzenie odbywa się pisemnie na Karcie potwierdzenia” (do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola).
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2018-19-1

Szanowni Państwo 20.04. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/19

II ETAP REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/19

Szanowni rodzice! W bieżącym roku po raz kolejny prowadzimy elektroniczny nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.
Za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl wypełniają Państwo wniosek o przyjęcie do przedszkola, a następnie wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany i podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z konieczną dokumentacją potwierdzającą spełnianie zaznaczonych kryteriów dostarczają do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji
od 3 kwietnia 2018r do 20 kwietnia 2018r do godz.15,00.

http://bip.koszalin.pl/?c=3039

UWAGA RODZICE !

ROZPOCZYNAMY I ETAP REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/19
tj.składanie potwierdzeń woli dalszego korzystania z usług przedszkola
(dotyczy tylko dzieci już uczęszczających do przedszkola)

Kartę potwierdzenia woli (link poniżej) należy wydrukować i starannie wypełnioną (najlepiej komputerowo) zwrócić do przedszkola
w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2018r.

Brak złożonej karty jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Karta stanowić będzie dokument przedszkola dlatego dlatego musi być czysta ,bez zagnieceń itp…

Karta-potwierdzenia-woli-uczęszczania-dziecka-do-przedszkola-w-roku-szkolnym-2018_19


Poniżej w linku informacje dla rodziców dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola.Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rekrutacji już niedługo.

http://bip.koszalin.pl/?c=3039