REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2018/19

Uwaga!

Wyniki rekrutacji uzupełniającej podane zostaną o godz.15.00 (poprzez zalogowanie na stronie naboru lub w przedszkolu)

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA!rekrutacja uzupełniająca
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych, zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola
Do 27 czerwca 2018 do godziny 15.00.
Potwierdzenie odbywa się pisemnie na Karcie potwierdzenia” (do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola).Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2018-19-1

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Rodzice, rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich w Koszalinie będzie trwała do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. Rejestracja podań zostanie uruchomiona w dniu 4 czerwca po godz. 10:00. We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wskazują Państwo przedszkola uszeregowane od najbardziej do najmniej preferowanych. Lista ta będzie decydowała o kolejności, w jakiej dziecko będzie kwalifikowane do wybranych przedszkoli.

Terminy przyjmowania kart i dokumentów:

4.06. – godz. 14.30-15.30
5.06. – godz. 10.00-12.00
6.06. – kancelaria nieczynna
7.06. – godz. 12.00-15.00
8.06. – kancelaria nieczynna
11.06.- 10.00- 15.00

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA!
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych, zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola
do16 maja 2018 do godziny 15.00.
Potwierdzenie odbywa się pisemnie na Karcie potwierdzenia” (do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola).
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2018-19-1

Szanowni Państwo 20.04. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/19

II ETAP REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/19

Szanowni rodzice! W bieżącym roku po raz kolejny prowadzimy elektroniczny nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.
Za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl wypełniają Państwo wniosek o przyjęcie do przedszkola, a następnie wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany i podpisany przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z konieczną dokumentacją potwierdzającą spełnianie zaznaczonych kryteriów dostarczają do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji
od 3 kwietnia 2018r do 20 kwietnia 2018r do godz.15,00.

http://bip.koszalin.pl/?c=3039

UWAGA RODZICE !

ROZPOCZYNAMY I ETAP REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/19
tj.składanie potwierdzeń woli dalszego korzystania z usług przedszkola
(dotyczy tylko dzieci już uczęszczających do przedszkola)

Kartę potwierdzenia woli (link poniżej) należy wydrukować i starannie wypełnioną (najlepiej komputerowo) zwrócić do przedszkola
w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2018r.

Brak złożonej karty jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Karta stanowić będzie dokument przedszkola dlatego dlatego musi być czysta ,bez zagnieceń itp…

Karta-potwierdzenia-woli-uczęszczania-dziecka-do-przedszkola-w-roku-szkolnym-2018_19


Poniżej w linku informacje dla rodziców dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola.Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rekrutacji już niedługo.

http://bip.koszalin.pl/?c=3039