REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ PRZEDSZKOLA  (LINK PONIŻEJ) – W ZAKŁADCE REKRUTACJA ZAWARTE ZOSTAŁY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEGOROCZNEJ REKRUTACJI

https://p22.eduportal.koszalin.pl/pl

Szanowni Państwo, informujemy, że wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 15:00. Będą one dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru. Możliwość zalogowania zostanie włączona w chwili ogłoszenia wyników naboru.

Przypominamy, że ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do jednostki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzić wolę można na dwa sposoby:

– elektronicznie: po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata – rodzice posiadający profil zaufany ePUAP lub bankowości elektronicznej będą mieli możliwość potwierdzenia woli bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru;

– osobiście: poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko.

Czynności te należy bezwzględnie uczynić do  godz. 15:00 w dniu 7 czerwca 2021 r.

W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania kandydata do wybranego przedszkola, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.

  

SZANOWNI RODZICE!

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:00. Wówczas też zostanie włączona możliwość rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie naboru. Sposób składania  wniosków do naboru  dzieci na rok szkolny 2021/2022 został opisany na stronie www.p22.eduportal.koszalin.pl w zakładce Rekrutacja : Podręcznik dla kandydata.  Przedszkole preferuje składanie wniosków drogą papierową (w zaklejonej kopercie) do skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola, którą udostępni pracownik (należy skorzystać z dzwonka przy drzwiach) lub drogą elektroniczną  na adres e -mail p22.nabory@eduportal.koszalin.pl. prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność i prawidłowość wypełnienia składanych dokumentów. Kontakt  w sprawie rekrutacji  codziennie w godzinach 10.00-13.00.

Szanowni Państwo, system naboru jest obecnie w trakcie konfiguracji. Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2021 roku o godzinie 15:00. Wówczas też zostanie włączona możliwość rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie naboru. Z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami naborowymi możecie Państwo się zapoznać na stronie platformy edukacyjnej Koszalina pod adresem  https://www.eduportal.koszalin.pl/pl w zakładce „Rekrutacja 2021”.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2021/22

https://www.eduportal.koszalin.pl/pl/art/harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-miejskich-na-rok-szkolny-2021-2022.416.html

REKRUTACJA -ETAP I POTWIERDZANIE WOLI – ZAKOŃCZONY dotyczy tylko dzieci obecnie uczęszczających do naszego przedszkola.

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021/22. 

Kartę należy starannie wypełnić, wydrukować DWUSTRONNIE (JEDNA KARTKA), podpisać (OBOJE RODZICÓW) i dostarczyć do przedszkola w terminie do 15.03.2021 r. Złożenie Karty jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na rok przyszły . Kartę wypełniają tylko i wyłącznie Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola. Karty stanowią dokument , dlatego ich stan musi być nienaganny ( czyste, bez skreśleń i pognieceń). Kartę należy wrzucić do skrzynki , którą  udostępnia pracownik przedszkola w przy wejściu głównym w godzinach przyprowadzania i odbioru dzieci.

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021-2022

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2021-2022

Na stronie Portal Edukacyjny Koszalin opublikowany został 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2021/22

https://www.eduportal.koszalin.pl/pl/art/harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-miejskich-na-rok-szkolny-2021-2022.416.html