REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

REKRUTACJA -ETAP I

aktualizacja– Szanowni rodzice ,w związku z wyjątkową sytuacją , w przypadku braku możliwości dostarczenia „karty potwierdzenia woli” w dniu dzisiejszym , bardzo proszę o przesłanie e-mailowo (info@przedszkole22.eu) scanu dokumentu, ewentualnie Oświadczenia, że Państwa dziecko w roku szkolnym 2020/21 będzie kontynuowało uczęszczanie do naszego przedszkola. Oryginał z podpisami dostarczycie Państwo później po otwarciu placówki.

aktualizacjaUwaga! ze względu na zaistniałą sytuację ponownie proszę o dostarczenie do dziś kart potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21. Informacja dotyczy dzieci uczęszczających obecnie do naszego przedszkola. Termin dostarczania kart nie będzie mógł być wydłużony ze względu na kolejne etapy rekrutacji.

aktualizacjaUwaga! ze względu na zaistniałą sytuację proszę o dostarczenie do piątku kart potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok przyszły.Termin dostarczenia nie będzie mógł być wydłużony ze względu na kolejne etapy rekrutacji.

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 22 W ROKU SZKOLNYM 2020/21.

Kartę (link poniżej) należy starannie wypełnić, wydrukować (DWUSTRONNIE), podpisać (OBOJE RODZICÓW) i dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2020 r. Złożenie Karty jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na rok przyszły . Kartę wypełniają tylko i wyłącznie Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola.
Karty stanowią dokument dlatego ich stan musi być nienaganny ( czyste, bez skreśleń i pognieceń).
Karty przyjmowane są w kancelarii przedszkola ewentualnie w grupie III (w przypadku nieobecności dyrektora).

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020-2021 RODO– pdf

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020-2021 RODO -WORD

REKRUTACJA -ETAP II

Harmonogram rekrutacji 2020/21 do Przedszkoli
https://bip.koszalin.pl/?p=document&action=show&id=99369&bar_id=26111