REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

REKRUTACJA 2020/21

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola – AKTUALIZACJA 19.06.2020

19.06.2020

Szanowni Państwo, z przyczyn technicznych nie jest obecnie możliwe potwierdzenie – za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego – woli uczęszczania dziecka do jednostki, do której zostało zakwalifikowane. 

Z tego powodu, aby potwierdzić, że są Państwo zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane, prosimy o przesłanie do tej placówki maila o przykładowej treści:

Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka (imię i nazwisko) do Przedszkola nr …, do którego zostało zakwalifikowane w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Imię i nazwisko rodzica

Potwierdzenie woli należy przesłać do godz. 15:00 w dniu 24 czerwca na adres poczty elektronicznej przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Adresy wskazane są w Instrukcji rekrutacyjnej dostępnej w zakładce „Pliki do pobrania.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.  

Przepraszamy za utrudnienia.

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola

Szanowni Państwo, informujemy, że wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 15:00. Będą one dostępne po zalogowaniu do konta kandydata w systemie naboru. Możliwość zalogowania zostanie włączona w chwili ogłoszenia wyników naboru.
 
Przypominamy, że ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do jednostki, do której zostało zakwalifikowane. W tym celu, po ogłoszeniu wyników naboru, należy zalogować się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata i elektronicznie potwierdzić wolę. Czynności te należy bezwzględnie uczynić do  godz. 15:00 w dniu 24 czerwca 2020 r. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.
 
Szanowni Państwo, informujemy, że Prezydent Miasta Koszalina zapewni możliwość realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego każdemu dziecku mieszkającemu w Koszalinie, które uczestniczyło w zakończonej rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.
 
Zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe dyrektorzy przedszkoli przekażą Prezydentowi Miasta Koszalina informację o dzieciach nieprzyjętych do przedszkoli. Na tej podstawie, w trybie określonym w art. 31 ust. 10 i 11 wspomnianej ustawy, Prezydent Miasta Koszalina nie później niż do 5 lipca br. każdemu z rodziców pisemnie (na adres wskazany we wniosku złożonym w trakcie rekrutacji) wskaże miejsce w przedszkolu dysponującym wolnymi miejscami na terenie Koszalina, położonym najbliżej przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka.
 
Prezydent Miasta Koszalina będzie wskazywał miejsca zarówno w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, jak i niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu (na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych).
 
W przypadku kandydatów uczestniczących w zakończonej rekrutacji i nieprzyjętych do żadnego przedszkola, uzyskanie wskazania miejsca w przedszkolu nie wymaga składania jakichkolwiek wniosków do przedszkoli, czy też Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
 
Rodzice dzieci mieszkających poza Koszalinem będą mogli uzyskać miejsce w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin wyłącznie po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Koszalina w zakresie wychowania przedszkolnego.
 
Opisane powyżej postępowanie wynikające z obowiązujących powszechnie przepisów, jest jedyną możliwą formą uzyskania wskazania miejsca w przedszkolu na tym etapie rekrutacji.
 
Informujemy również, że osoby, które nie wzięły udziału w obecnym naborze, będą mogły skorzystać z rekrutacji uzupełniającej, która odbywać się będzie od 6 do 13 lipca 2020 r. Szczegółowa oferta dotycząca naboru uzupełniającego zamieszczona zostanie w systemie naboru do 5 lipca 2020 r.

 

 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021  II ETAP

Nabór dotyczy tylko dzieci 6-letnich do grupy  5-godzinnej bez wyżywienia

 
 
instrukcja rekrutacyjna
 
 
 
 
 
 
 

REKRUTACJA -ETAP II

Szanowni Państwo, z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2020 roku o godzinie 15:00. 
Wówczas też zostanie włączona możliwość rejestracji w elektronicznym systemie naboru. 
 
 

REKRUTACJA -ETAP I

aktualizacja– Szanowni rodzice ,w związku z wyjątkową sytuacją , w przypadku braku możliwości dostarczenia „karty potwierdzenia woli” w dniu dzisiejszym , bardzo proszę o przesłanie e-mailowo (info@przedszkole22.eu) scanu dokumentu, ewentualnie Oświadczenia, że Państwa dziecko w roku szkolnym 2020/21 będzie kontynuowało uczęszczanie do naszego przedszkola. Oryginał z podpisami dostarczycie Państwo później po otwarciu placówki.

aktualizacjaUwaga! ze względu na zaistniałą sytuację ponownie proszę o dostarczenie do dziś kart potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21. Informacja dotyczy dzieci uczęszczających obecnie do naszego przedszkola. Termin dostarczania kart nie będzie mógł być wydłużony ze względu na kolejne etapy rekrutacji.

aktualizacjaUwaga! ze względu na zaistniałą sytuację proszę o dostarczenie do piątku kart potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok przyszły.Termin dostarczenia nie będzie mógł być wydłużony ze względu na kolejne etapy rekrutacji.

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 22 W ROKU SZKOLNYM 2020/21.

Kartę (link poniżej) należy starannie wypełnić, wydrukować (DWUSTRONNIE), podpisać (OBOJE RODZICÓW) i dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2020 r. Złożenie Karty jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na rok przyszły . Kartę wypełniają tylko i wyłącznie Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola.
Karty stanowią dokument dlatego ich stan musi być nienaganny ( czyste, bez skreśleń i pognieceń).
Karty przyjmowane są w kancelarii przedszkola ewentualnie w grupie III (w przypadku nieobecności dyrektora).

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020-2021 RODO– pdf

Karta potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020-2021 RODO -WORD

REKRUTACJA -ETAP II

Harmonogram rekrutacji 2020/21 do Przedszkoli
https://bip.koszalin.pl/?p=document&action=show&id=99369&bar_id=26111