Spotkania adaptacyjne ,rozpoczęcie roku i inne informacje

Rozpoczęcie roku 2019/20

Serdecznie zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki do przedszkola po wakacjach.Czekamy na Was 2 września od godz. 6.30. Przypominamy ,że dzieci przyjmowane są do godz.8.00

Dzieci z 5-godzinnego oddziału przedszkolnego „0” zapraszamy na godz.8.00 (dzieci zostają w przedszkolu do 13.00). Pierwsze dni zajęć będą miały charakter zapoznawczo-adaptacyjny dla dzieci.

Spotkania adaptacyjne dla 3-latków

Serdecznie zapraszamy nasz nowe 3-latki na spotkania adaptacyjne , które odbędą się w dniach 28-29.08.19 w godz. 14.30-15.30. W ramach spotkań dzieci będą mogły poznać i pobawić się ze swoimi Paniami . Ze względu na warunki lokalowe , organizacyjne oraz cel spotkań (oswojenie dzieci z rozstaniem z rodzicami) bardzo prosimy aby w zabawach w sali uczestniczyła tylko jedna osoba dorosła. Prosimy o przyniesienie dzieciom kapci na zmianę. Podczas spotkań odebrać będzie można zamówione podczas zebrania karty do czytnika oraz uzyskać inne informacje organizacyjne.

Wpłaty na zamówione karty należy dokonać na konto Rady Rodziców Przedszkola nr 22 w terminie do 26.08.

Konto Rady Rodziców   43 1090 2590 0000 0001 2198 2058

Cena za jedna kartę 12,30 * ilość zamówionych kart -tytuł płatności karta do czytnika Nazwisko i imię dziecka.