Zasady funkcjonowania przedszkola od 11.04.2022r.

Karty do czytnika

 • Rano po przyjściu dziecka do przedszkola , kartę odbija pracownik
 • Przy odbiorze kartę, która znajduje się w szafce dziecka ,odbija rodzic/opiekun wychodząc z dzieckiem z przedszkola odbitą kartę wrzuca do wyznaczonego pojemnika.
 • Karty pozostają przedszkolu aby uniknąć niepotrzebnego i kosztownego dorabiania kart zapasowych jeszcze w tym roku szkolnym

PRZYPROWADZANIE DZIECI

Przyjmowanie wszystkich dzieci odbywa się wejściem głównym.

Rano do przedszkola dzieci z grup II-VI ,wchodzą same bez opiekunów, rozbierają się same pod opieką pracowników ,

Rodzice z grupy I wchodzą do przedszkola z dzieckiem wejściem głównym i po rozebraniu , przekazują dziecko do sali

PRZYPROWADZANIE DZIECI BEZWZGLĘDNIE DO GODZINY 8.00

 ODBIÓR DZIECI- wszystkie grupy główne wejście

 • Drzwi przedszkola otwierane są od 14.30
 • Rodzic /opiekun ( JEDNA OSOBA BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH)  wchodzi do przedszkola głównym wejściem, zgłasza pracownikowi swoje przyjście . 
 • Dziecko z grupy wywołuje pracownik,  rodzic/opiekun wchodzi do szatni i nadzoruje ubieranie dziecka.
 • Proces odbioru powinien odbywać się sprawnie , bez zbędnego przedłużania aby nie tworzyć nadmiernego  tłoku. W przypadku zbyt dużej ilości rodziców wewnątrz , pracownik może chwilowo wstrzymać wpuszczanie kolejnych osób. Prosimy o nie wyjeżdżanie do przedszkola wózkami.
 • Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WCHODZENIA RODZICÓW DO SAL , kontakt z nauczycielami po wcześniejszym umówieniu się . Nauczyciel w czasie pracy z dziećmi, może udzielać tylko krótkich niezbędnych komunikatów z wydarzeń danego dnia lub innych spraw ważnych jeśli uzna ,że jest to konieczne.
 • Pracownicy obsługi nie udzielają informacji na tematy pedagogiczno- wychowawcze.

SPRAWY INNE

 • Nadal obowiązuje zasada nie przynoszenia to przedszkola rzeczy zbędnych
 • Od poniedziałku dzieci  przychodzą bez plecaków, kapcie pozostają przedszkolu
 •  W szafce dziecka powinny być pozostawione w woreczku  reklamówce ubranka na zmianę , które na bieżąco należy uzupełniać.